Stichting Theaternetwerk Delft

Het Rietveld Theater wordt geëxploiteerd door Stichting Theaternetwerk Delft. Het theaternetwerk ondersteunt mensen en groepen die één gemeenschappelijke passie hebben: theater maken.

Theaternetwerk Delft legt verbindingen tussen: theatermakers en faciliteiten, professionals en amateurs, scholing en productie, traditie en experiment, kijken en spelen, vragen en antwoorden. Daarnaast bieden we ondersteuning van initiatieven, belangenbehartiging, advies bij vragen, ontwikkeling van een waardevol samenwerkingsverband. Andere projecten zijn: Delfts Theaterhuis, Delft Winterpodium en programmeur voor (lokale) evenementen. Contact: info@delft.theaternetwerk.nl

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Maarten Freriks

Voorzitter | Penningmeester a.i.

Frans Linthorst

Secretaris

Madeleine de Bruijn

bestuurslid