Soms zeg je ja

Soms zeg je ja tegen dingen waarvan je de impact niet geheel kunt overzien. Dat gebeurde ons ruim vijf jaar geleden. Theaternetwerk Delft (TnD) bestond uit een tweekoppig bestuur, een paar vrijwilligers die wat projecten draaiden en een netwerk van enthousiaste amateurtheater-beoefenaars. De Gemeente Delft vroeg ons het leegstaande theater van theatergroep Max te exploiteren. Zonder budget, want dat was in die magere jaren niet beschikbaar. Wij waren een netwerkclub zonder vaste verblijfplaats en het leek Wendy Voorn -mijn medebestuurslid destijds- en mij wel een mooie uitdaging. Een kans om het netwerk te versterken door een plek te creëren waar je elkaar regelmatig tegenkomt. Een plek waar naast toneelspelers, ook muzikanten, dansers, cabaretiers en andere makers elkaar zouden vinden.

Uit brainstormsessies met culturele partners in de stad bleek gelukkig dat we er niet alleen voor zouden staan. Al snel vormde zich een enthousiast kernteam met waardevolle kennis van zaken over techniek, financieringsmogelijkheden, pr, automatisering en websites, pandbeheer, horeca en meer. Eén producent bracht zelfs enig programmeerbudget in, zodat we meer konden gaan doen dan alleen zaalverhuur; Maanvis Producties is daarmee één van de grondleggers van de diverse series die nu nog te zien zijn.

Het Rietveld Theater moest een culturele hotspot worden. De succesformule hiervoor bleek: ’ruimte geven aan iedereen die iets met het theater wil’. Door de jaren dienden vele makers en medewerkers zich aan; van experimentele groepen tot aanstormend talent, van enthousiaste vrijwilligers tot ervaren programmeurs. Zo bedacht Marian Ruijgers de serie Theater Overdag en organiseert ze de jaarlijkse Rietveld Productie. Henny Maree programmeerde vijf jaar lang twee klassieke series. Muziekrecensent Hans van der Maas haalde een groot netwerk van singer-songwriters naar het theater. Tinus Koorn gaf jazz een podium; Bram Stoeken en Frank Kooistra het muzikaal experiment. Samenwerkingen ontstonden, met de kunstenaars uit het pand, met het Delfts Toneelgezelschap, Withlof, Dansschool Wesseling, Muziekschool Rootz, Theater de Veste, Museumnacht en anderen. Het Delft Fringe Festival, dat TnD in 2011 voor het eerst organiseerde, gebruikte het theater als thuisbasis en haalde zowel artiesten als publiek naar binnen. Vrijwilligers zetten pr-beleid op, organiseerden evenementen, brachten de horeca naar een hoger plan, introduceerden nieuwe functies, verzorgden techniek, kassa en bar èn onze administratie.

Deze mensen zijn allen ambassadeurs van de gedachte dat je moet doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent of in wilt worden.

Terugkijkend kunnen we constateren dat het principe werkt: geef mensen de ruimte en mooie dingen gebeuren. Uiteraard gaat dat ook wel eens mis, maar met zoveel gebundelde betrokkenheid, kennis, ideeën en ambitie lost zich dat altijd op. Dat is wat het Rietveld Theater een bijzondere culturele plek maakt en ik ben er trots op daar deel van uit te mogen maken.

Maarten Freriks

Voorzitter