Spiegelingen | Duo Luth & Wieringa

Spiegelingen | Duo Luth & Wieringa

In deze nieuwe klassieke muziek serie staan jonge kamermusici centraal. Vanaf 23 maart komen drie bevlogen ensembles naar het Rietveld Theater om u het furore en elan in samenspel ten gehore te brengen. In levendige, toegankelijke en intieme sferen maakt u kennis met de mooiste samenklanken in klassieke muziek. Met piano, strijkers en zang brengt de serie een veelzijdig aanbod waarin meerdere culturen en achtergronden samenklinken. Bovendien geven de musici een persoonlijk tintje aan de concerten doordat ze graag onder de aanbracht brengen waarom dit de muziek is waar ze samen hun hart en ziel in leggen.

Een poëtische weerspiegeling in de liedkunsten. In een tijd van veel quarantaines en isolatie geven Duo Luth & Wieringa positieve aandacht aan reflectie en eenzaamheid. Want het één kan niet zonder het ander. De hectiek van ons leven verdwijnt snel naar de achtergrond wanneer we ons laven aan de natuur, die altijd even fris en troostrijk blijft. “O, how I solitude adore!” Met de prachtige liederen van Schubert, Schumann, Brahms en Fauré laat op 18 mei Duo Luth & Wieringa u horen hoe eenzaamheid tot grote inspiratie was voor de Duitse romantici en de Franse impressionisten.

www.christyluth.com

www.ellynewieringa.com


ENGLISH

Visiting Young Fervour

This new classical music series focuses on young chamber musicians. From March 23rd, three enthusiastic ensembles will come to the Rietveld Theater to share with you the flair and fervour in ensemble playing. In lively, accessible and intimate atmospheres you will become acquainted with the most beautiful consonances and harmonies in classical music. With piano, strings and vocals, the series offers a versatile range in which multiple cultures and backgrounds resonate. Moreover, the musicians give a personal touch to the concerts because they like to explain why this is the music they put their heart and soul into together.

A poetic reflection in the art of liedduo. In a time of many quarantines and isolation, Duo Luth & Wieringa pay positive attention to reflection and solitude. Because one cannot exist without the other. The hectic pace of our lives quickly fades into the background when we revive ourselves with nature, which always remains fresh and comforting. “Oh, how I solitude adore!” With the beautiful songs of Schubert, Schumann, Brahms and Fauré, Duo Luth & Wieringa shares with you on May 18th how loneliness was a great inspiration for the German Romantics and the French Impressionists.

www.christyluth.com

www.ellynewieringa.com