Grote meesters van het pianotrio | Trio Sphera

Grote meesters van het pianotrio | Trio Sphera

In deze nieuwe klassieke muziek serie staan jonge kamermusici centraal. Vanaf 23 maart komen drie bevlogen ensembles naar het Rietveld Theater om u het furore en elan in samenspel ten gehore te brengen. In levendige, toegankelijke en intieme sferen maakt u kennis met de mooiste samenklanken in klassieke muziek. Met piano, strijkers en zang brengt de serie een veelzijdig aanbod waarin meerdere culturen en achtergronden samenklinken. Bovendien geven de musici een persoonlijk tintje aan de concerten doordat ze graag onder de aanbracht brengen waarom dit de muziek is waar ze samen hun hart en ziel in leggen.

De serie wordt op 23 maart geopend met Trio Sphera. Het pianotrio legt de verbinding tussen de grote meesters Beethoven en Shostakovich. Met een tijdsspanning van een ruime eeuw nodigt Sphera u uit het rijke pianotrio-oevre te verkennen.

www.triosphera.com

Deze voorstelling stond gepland op 23 maart 20.30 uur, maar is vanwege corona verplaatst naar 24 april 15.00 uur.

ENGLISH

Visiting Young Fervour
This new classical music series focuses on young chamber musicians. From March 23rd, three enthusiastic ensembles will come to the Rietveld Theater to share with you the flair and fervour in ensemble playing. In lively, accessible and intimate atmospheres you will become acquainted with the most beautiful consonances and harmonies in classical music. With piano, strings and vocals, the series offers a versatile range in which multiple cultures and backgrounds resonate. Moreover, the musicians give a personal touch to the concerts because they like to explain why this is the music they put their heart and soul into together.

The series opens on March 23rd with Trio Sphera. The piano trio connects the great masters Beethoven and Shostakovich. Spanning over more than a century, Sphera invites you to explore the rich piano trio oeuvre together with them.
www.triosphera.com