Genius was a woman! | Eudora Quartet

Genius was a woman! | Eudora Quartet

In deze nieuwe klassieke muziek serie staan jonge kamermusici centraal. Vanaf 23 maart komen drie bevlogen ensembles naar het Rietveld Theater om u het furore en elan in samenspel ten gehore te brengen. In levendige, toegankelijke en intieme sferen maakt u kennis met de mooiste samenklanken in klassieke muziek. Met piano, strijkers en zang brengt de serie een veelzijdig aanbod waarin meerdere culturen en achtergronden samenklinken. Bovendien geven de musici een persoonlijk tintje aan de concerten doordat ze graag onder de aanbracht brengen waarom dit de muziek is waar ze samen hun hart en ziel in leggen.

Eudora Quartet is opgericht om op te komen voor gendergelijkheid in de muziek met hun specialisatie in het repertoire voor strijkkwartet. Op deze manier strijden ze ervoor om de ongelijke behandeling van het vrouwelijk geslacht binnen de kunsten niet meer te herhalen. In dit concert op 13 april hoort u verborgen pareltjes van Rebecca Clarke, Fanny Mendelssohn, Henriette Bosmans en Kevser Hanım.

www.eudoraquartet.com


ENGLISH

Visiting Young Fervour

This new classical music series focuses on young chamber musicians. From March 23rd, three enthusiastic ensembles will come to the Rietveld Theater to share with you the flair and fervour in ensemble playing. In lively, accessible and intimate atmospheres you will become acquainted with the most beautiful consonances and harmonies in classical music. With piano, strings and vocals, the series offers a versatile range in which multiple cultures and backgrounds resonate. Moreover, the musicians give a personal touch to the concerts because they like to explain why this is the music they put their heart and soul into together.

Eudora Quartet was founded to champion gender equality in music with their specialization in the repertoire for string quartet. In this way they fight to stop the unequal treatment of the female sex within the arts from repeating. In this concert on April 13th, you will hear hidden gems by Rebecca Clarke, Fanny Mendelssohn, Henriette Bosmans and Kevser Hanım.

www.eudoraquartet.com