Meedenken in het bouwoverleg

We zijn nu drie weken onderweg met het bouwteam, dat bestaat uit de projectleider, de architect en vertegenwoordigers van het bouw- en installatiebedrijf, en mij, als vertegenwoordiger van het Rietveld Theater. In deze eerste weken van de ontwerpfase moet er veel gebeuren. Zo moeten de bouwers en de ontwerper feeling krijgen met het project, met het gebouw en de situatie, met ons, de gebruiker, en met de voorgeschiedenis - hoe we tot hier zijn gekomen. 
Van de architect worden de eerste schetsen verwacht, die in dit stadium vooral bedoeld zijn om met elkaar over ontwerpvragen van gedachten te kunnen wisselen. En dat alles onder het toeziend oog van de projectleider die er namens de gemeente op toeziet dat er vaart in het proces blijft en dat de uitgangspunten die in het Programma van Eisen zijn vastgelegd, worden nageleefd.

Voorafgaand aan het bouwtraject heeft de gemeente een theateradviesbureau in de arm genomen voor het opstellen van  een Programma van Eisen. Daarin staan alle inhoudelijke wensen en eisen vermeld die de opdrachtgever, gebruikers en andere betrokkenen aan het resultaat stellen. Wij waren als Rietveld Theater, samen met het Delfts Toneel Gezelschap, bij het maken van dit PvE betrokken. De regie lag bij de opdrachtgever, de gemeente. Maar dit PvE is nu juist voor ons als gebruiker een lastige, omdat er zaken in benoemd worden die wat ons betreft niet noodzakelijk en zelfs niet wenselijk zijn. Anderzijds ontbreken onderdelen die wij er graag in zien, zeg maar gerust voor ons essentieel zijn.

Wat te denken van klimaatbeheersing, of in gewoon Nederlands ‘de airco’. Wie bij een buitentemperatuur van meer dan 20 graden wel eens een voorstelling in het Rietveld Theater heeft bezocht, heeft aan den lijve kunnen ondervinden dat je in de huidige situatie de tent uit gestoomd wordt. Een airco is dus geen wens maar een noodzaak, als we het hele jaar door willen kunnen programmeren. Net als een lift overigens, hoe kun je een theater renoveren zonder dat je waarborgt dat personen die slecht ter been zijn ook de theaterzaal op de bovenverdieping kunnen bereiken? Wat ons betreft zijn dit echt twee missers in dit PvE, dat op meerdere punten  ontoereikend is.

Nu is een PvE niet in beton gegoten en er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom is het wekelijks bouwoverleg zo belangrijk voor ons. Het gaat er in dit stadium dan ook om dat we dit soort essentiële zaken alsnog in het ontwerp krijgen. Het vervelende is alleen dat er een begroting op basis van het bestaande PvE is gemaakt . En deze belangrijke ontbrekende zaken worden alleen vermeld als optie, als wens van de gebruiker, en zijn dus niet in de begroting opgenomen. Zó jammer, we zullen hier dus waarschijnlijk zélf financiering voor moeten vinden.

De ideeën die wij voor het pand hebben, zijn ontwikkeld in de afgelopen 6 jaar. Ze zijn gevormd door onze gebruikerservaringen met het functioneren van het gebouw als theater. We hebben dit vastgelegd in een schetsontwerp, waarvan wij denken dat het op verschillende manieren recht doet aan het gebouw en aan de gebruikseisen die bij een hedendaags theater horen. Je kunt hier een filmpje bekijken waarin dit ontwerp wordt gepresenteerd. Deze week hebben we ons schetsontwerp met voorstellen voor wijzigingen aan het PvE in het bouwteamoverleg ingebracht.

Na de renovatie beschikt het gebouw over 2 theaterzalen en een grote foyer op de begane grond. Daarnaast zijn er 4 studio’s en een kleine bovenfoyer. Een van de studio’s en de bovenfoyer wordt volledig door het Delfts Toneel Gezelschap in gebruik genomen. De overige ruimtes zijn door eenieder te gebruiken, via de organisatie van het Rietveld Theater. 

Wij hebben getracht eenheid in het theatergebouw te brengen. Dat wil zeggen dat we, waar mogelijk, functies bundelen. Voorbeelden zijn ons voorstel voor een centrale toiletgroep en een centrale foyer voor het gehele gebouw. In ons plan worden de boven- en benedenverdieping verbonden met de sanitaire verdieping, op de mezzanine, die boven de hal naar de benedenzaal is gesitueerd. Iedere gebruiker/bezoeker gebruikt deze centrale voorziening. De foyer is in dit schetsontwerp uitgebreid met een glazen serre om de bezoekers van twee zalen en eventueel de studio’s te kunnen herbergen, vóór en ná een voorstelling en in een pauze. Bijkomend voordeel van de serre is: de overkapping van een deel van de tuin, het terras; er is dan geen geluidoverlast meer voor de omwonenden.

Behalve de ontwikkeling van de tuin is ook het plein aan de voorzijde een heel belangrijk punt. Je kunt je voorstellen dat je bij een drukbezocht gebouw aankomst en vertrek van bezoekers goed moet regelen, om overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Dat kun je doen door bewustwording bij de bezoekers, maar met een uitgekiend ontwerp kun je ook het gedrag van de gebruikers sturen, zo ook het fietsparkeren. Jarenlang hebben we fietsen op de binnenplaats laten stallen, maar dat is in de nieuwe situatie geen optie meer. Daarom hebben we ook een voorstel gedaan voor een nieuwe inrichting van het plein waarmee we overlast voor omwonenden beperken, met een mooie oplossing voor fietsenstalling, groen en auto-parkeren.

Gelukkig is er binnen het bouwteam interesse voor de ideeën en kunnen we op een open manier met elkaar van gedachten wisselen. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat we onze plannen ‘er doorheen krijgen’. Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen denkbaar en het te besteden budget is eindig en staat nu eenmaal vast. Het zal onontkoombaar zijn dat we keuzes moeten maken in de voorzieningen die we willen realiseren. Maar door slimme oplossingen te verzinnen voor de ontwerpvragen die er zijn en verantwoord om te gaan met de beschikbare middelen denk ik dat we er uiteindelijk in zullen slagen om een tof ontwerp te krijgen voor het nieuwe Rietveld Theater, huis voor podiumkunsten!

Steven de Laet

Steven de Laet

Allround theatertechnicus
Betrokken bij het theater vanaf de start. Coördinator techniek, programmeur en producent. Maakt deel uit van het bouwteam.

Steun het theater

Wil je de ontwikkelingen van het Rietveld Theater financieel steunen? Ontdek de mogelijkheden door op de button te klikken.

Impressie