Het bouwproces

Hoera! De renovatie van het Rietveld Theater gaat voor ons, de gebruikers, nu écht beginnen! Deze week staat namelijk de eerste bouwvergadering gepland en in dit overzichtje geef ik je een inkijkje in de planning van het bouwtraject, dat bij elkaar ongeveer 11 maanden in beslag zal nemen.

Bouwteam
Met de eerste bouwvergadering van het bouwteam begint de eerste fase van de renovatie, de ontwerpfase. Het bouwteam bestaat uit architect, aannemer, projectleider (namens de opdrachtgever, de gemeente) en een vertegenwoordiger van het Rietveld Theater (de gebruiker), eventueel aangevuld met bouwkundig adviseurs. Ik vind het een hele eer om namens het Rietveld Theater in het bouwteam te mogen plaatsnemen!

Wat vooraf ging
In 2019 heeft de gemeenteraad het gebouw in zijn geheel bestemd voor podiumkunsten. Dat betekent dat destijds de beslissing is genomen om het gebouw te renoveren en in zijn geheel geschikt te maken voor het beoefenen en uitvoeren van podiumkunsten (muziek, dans en theater). Daarmee is ook besloten om de ateliers om te zetten naar oefenstudio’s en dat de toenmalige gebruikers moesten omzien naar een andere ruimte, daarbij geholpen door de gemeente. Helaas zijn nog niet alle gebruikers daar in geslaagd, het blijkt een lastige zoektocht naar een passende en geschikte ruimte. 

Eindelijk groen licht
In februari 2022 is de definitieve financieringsaanvraag door de gemeenteraad goedgekeurd en daarmee hadden we, ruim 6 jaar nadat wij de eerste plannen voor de renovatie maakten, groen licht voor de aanvang van het bouwtraject. Vanaf halverwege maart hebben verschillende partijen in een aanbestedingsprocedure een aanbieding kunnen doen, met een voorstel voor het maken van een ontwerp voor een vernieuwd Rietveld Theater en de uitvoering daarvan. De keuze is gevallen op de combinatie GGH Architecten en Koninklijke Woudenberg (KWA). Deze bedrijven hebben veel ervaring met het werken aan theaters en we kijken dan ook uit naar hun ideeën met betrekking tot de verbouwing. 

Onze ideeën
Omdat wij als gebruiker al zo lang nadenken over hoe het gebouw beter ingericht kan worden, met meer mogelijkheden en betere faciliteiten voor de artiesten en meer comfort voor bezoekers, hebben we voor veel zaken inmiddels mooie en interessante oplossingen bedacht. Wij hebben zelf een schetsontwerp gemaakt met de voor ons optimale nieuwe situatie. Een impressie hiervan vind je op https://www.rietveldtheater.nl/steun-ons/. De architect zal uiteindelijk tot een definitief ontwerp moeten komen en wij zijn heel benieuwd of we hem enthousiast kunnen maken over onze ideeën.

De bouwers
GGH staat bekend als een degelijk bureau, betrouwbaar, flexibel en betrokken en beschikt over het vakmanschap, enthousiasme, en de motivatie om de verbouw en renovatie van het Rietveld Theater tot een succes te maken. De rol van KWA als bouwer is om kennis en ervaring in te brengen voor slimme technische en praktisch uitvoerbare oplossingen. Bij hen ligt de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke uitvoering, voor een efficiënte planning en inzicht in de kosten, voor de budgetbewaking.

Bouwtraject
Het bouwtraject is in twee delen opgesplitst, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. In de ontwerpfase wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp met begroting die vervolgens getoetst wordt aan het beschikbare budget. Het is de bedoeling dat het definitief ontwerp halverwege juni gereed is. In de uitvoeringsfase vindt de realisatie van het ontwerp plaats. 

Programma van Eisen
Voorafgaand aan het bouwtraject is in 2021 door Theateradvies BV een Programma van Eisen opgesteld waarin alle inhoudelijke wensen en eisen vermeld staan die de opdrachtgever en gebruikers en andere betrokkenen aan het resultaat stellen. Tijdens het ontwerpfase vormt het Programma van Eisen het uitgangspunt, het dient als basis voor besluitvorming en toetsing. Wij waren als Rietveld Theater, samen met het Delfts Toneel Gezelschap, bij het maken van dit Programma van Eisen betrokken. De regie lag bij de opdrachtgever, de gemeente.

Voorlopig Ontwerp
Het vlekkenplan, zoals weergegeven in het Programma van Eisen, vormt de basis voor de start van de ontwerpfase. Het eerste doel is het komen tot een voorlopig ontwerp. Per ruimtecluster – entree en gezamenlijke ruimtes, theaterzaal beneden, theaterzaal boven, foyer, studio’s, kantoor en werkplaats, ruimtes Delfts Toneel Gezelschap – worden verschillende schetsvarianten gemaakt die inzicht geven in de mogelijkheden. Na weging van de voor- en nadelen per schetsvariant, worden er gezamenlijk keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling en uitwerking van het ontwerpplan. Dit vormt de basis voor de volgende fase, waarin toegewerkt wordt naar het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp
Bij het definitief ontwerp worden alle technische adviezen en ontwerpen geïntegreerd in het ruimtelijk ontwerp. Er worden bouwkundige details getekend, de vaste inrichting wordt uitgewerkt en er komt een voorstel voor kleuren, afwerkingen en materialen. Er komt een bijstelling van de bouwkostenraming in de begroting, zodat de aannemer een uitgewerkte offerte kan indienen waarin gedetailleerd per bouwonderdeel of activiteit staat aangegeven wat de kosten zijn. Dat is ook het moment voor de eventuele verwerking van besparingen om binnen budget te komen. Omdat met een open begroting gewerkt wordt, is voor alle betrokkenen gaandeweg het proces duidelijk hoe de kosten van de verschillende onderdelen zich verhouden tot het beschikbare budget. Tenslotte volgt de vaststelling van het definitief ontwerp, waarmee de basis voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt gelegd.

Bouwfase
Voor de aanvraag omgevingsvergunning worden tekeningen definitief ontwerp aangevuld een technisch ontwerp met alle benodigde informatie, rapportages, berekeningen. Op basis van het technisch ontwerp wordt de werkvoorbereiding gedaan met inkoop, werktekeningen, productiestukken. Hierna wordt de aannemingsovereenkomst gesloten en volgt de uitvoeringsfase, de feitelijke bouw. 

De bouwfase is gepland van 12 september 2022 tot 8 maart 2023, de dag dat het vernieuwde Rietveld Theater volgens de planning zal worden opgeleverd!

Steven de Laet

Steven de Laet

Allround theatertechnicus
Betrokken bij het theater vanaf de start. Coördinator techniek, programmeur en producent. Maakt deel uit van het bouwteam.

Steun het theater

Wil je de ontwikkelingen van het Rietveld Theater financieel steunen? Ontdek de mogelijkheden door op de button te klikken.