Gift | Donatie

Steun het theater

Steun
Iedere culturele instelling kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Zo ook de Stichting Theaternetwerk Delft die het Rietveld Theater exploiteert. Je steunt het theater door donateur te worden. Omdat de Stichting Theaternetwerk Delft een culturele ANBI-status heeft, is jouw gift voor 125% aftrekbaar van de belasting. Doe je de donatie als bedrijf, dan is de gift voor 150% aftrekbaar.

Jouw bijdrage
Verbeteringen aan het pand, producties van jonge theatermakers, culturele ervaringen voor diegenen die zich dat minder kunnen veroorloven, bijzondere projecten.

Gerealiseerd
September 2018: nieuwe barkoelkasten. Juni 2019: ventilatoren theaterzaal. September 2020: diverse aanschaf voor coronamaatregelen.

ANBI-gegevens
Naam instelling: Stichting Rietveld Theater
Fiscaal nummer: NL8171.91.215B01
Contactgegevens: info@rietveldtheater.nl
Adres: Rietveld 49, 2611 LH Delft

Tot op heden ontvangen donaties:

€ 3.140,00

Donateur worden