ANBI C status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

Stichting Rietveld Theater

Stichting Rietveld Theater heeft een culturele ANBI, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van het Rietveld Theater hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Naam instelling: Stichting Rietveld Theater
RSIN nummer: 8171.91.215
Contactgegevens: info@rietveldtheater.nl
Adres: Rietveld 49, 2611 LH Delft

Doelstellingen

Stichting Rietveld Theater heeft ten doel:
  • een laagdrempelig podium te bieden in Delft aan theatermakers en andere podiumkunstenaars (professionals en amateurs)
  • een theaterwerkplaats te zijn voor talentvolle amateurs en aankomend professionals
  • een broedplaats te zijn waar makers elkaar treffen en nieuwe initiatieven en samenwerkingen ontstaan
  • een theater te zijn voor liefhebbers van kwalitatief hoogstaande, experimentele, innovatieve, educatieve en/of traditionele uitvoeringen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Rietveld Theater is als volgt samengesteld:

  • Maarten Freriks – voorzitter
  • Tom Gerritzen – penningmeester
  • Frans Linthorst – secretaris
  • Astrid Chorus – bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

Donatie

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL30INGB0005052307 ten name van Stichting Rietveld Theater, onder vermelding van DONATIE. Of maak gebruik van deze link om direct online een bedrag over te maken.

Particulieren

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar penningmeester@rietveldtheater.nl.

Voorbeeld:
Gift € 200 – 25% verhoging € 50 – aftrekbaar € 250.

  • Belastingvoordeel als u in de middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van € 200 kost u dus € 95.
  • Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van € 200 kost u dus € 70.

Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in.

Bedrijven

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld:
Gift: € 3.000 – 50% verhoging € 1.500 – Aftrekbaar € 4.500.

Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel € 1.125.
De gift van € 3.000 kost dus € 1.875.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020