ANBI C status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van elke ANBI wordt verwacht dat zij een (financiele) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

Stichting Theaternetwerk Delft

Theaternetwerk Delft, de stichting die het Rietveld Theater exploiteert, heeft een culturele ANBI, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van het Rietveld Theater hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Naam instelling: Stichting Theaternetwerk Delft
Fiscaal nummer: NL8171.91.215B01
Contactgegevens: info@delft.theaternetwerk.nl
Adres: Rietveld 49, 2611 LH Delft

Doelstellingen

Het Rietveld Theater wordt geëxploiteerd door Stichting Theaternetwerk Delft. Het theaternetwerk ondersteunt mensen en groepen die één gemeenschappelijke passie hebben: theater maken.

Theaternetwerk Delft legt verbindingen tussen: theatermakers en faciliteiten, professionals en amateurs, scholing en productie, traditie en experiment, kijken en spelen, vragen en antwoorden. Daarnaast bieden we ondersteuning van initiatieven, belangenbehartiging, advies bij vragen, ontwikkeling van een waardevol samenwerkingsverband. Andere projecten zijn: Delfts Theaterhuis, Delft Winterpodium en programmering voor (lokale) evenementen.

Bestuur

Het bestuur van Stichtinge Theaternetwerk is als volgt samengesteld:

  • Maarten Freriks – voorzitter
  • Frans Linthorst – secretaris
  • Madeleine Kuipers – bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

Donatie

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL30INGB0005052307 ten name van Stichting Theaternetwerk Delft, onder vermelding van DONATIE. Of maak gebruik van deze link om direct online een bedrag over te maken.

Particulieren

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar penningmeester@delft.theaternetwerk.nl.

Voorbeeld:
Gift € 200 – 25% verhoging € 50 – aftrekbaar € 250.

  • Belastingvoordeel als u in de middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van € 200 kost u dus € 95.
  • Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van € 200 kost u dus € 70.

Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in.

Bedrijven

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld:
Gift: € 3.000 – 50% verhoging € 1.500 – Aftrekbaar € 4.500.

Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel € 1.125.
De gift van € 3.000 kost dus € 1.875.

Jaarrekeningen en verslagen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Activiteitenverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2018