Aanmelden Rietveld Donatie Obligatie

Het doneren van de rente staat los van de periodieke gift en is als losse donatie op te voeren in de aangifte.