Rietveld Expo

Rietveld Expo is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst en biedt kunstenaars een podium om hun werk tentoon te stellen en zich daarmee verder te ontwikkelen in hun creativiteit en kunstenaarschap. Bezoekers van het theater kunnen op ongedwongen wijze en zonder drempelvrees kennis maken met verschillende stijlen en vormen van beeldende kunst. Er worden solotentoonstellingen georganiseerd maar ook groepstentoonstellingen aan de hand van thema’s.

Incidenteel wordt de expositieruimte gebruikt voor tentoonstellingen van goede doelen zoals De week van de psychiatrie en Pay it forward day.

In verband met de multifunctionaliteit van de ruimtes worden er voornamelijk tweedimensionale kunstwerken tentoongesteld.


30 april – 30 juni 2017 The Mystics Eye

In mei en juni is in de studio een expositie van foto’s te zien met uitspraken van de mysticus Frédéric Antonious Abbahjí.  Deze tentoonstelling hoort bij de Pay it Forward day, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het belangeloos geven of helpen van anderen. De enige tegenprestatie die van de laatsten gevraagd wordt, is op hun beurt weer een goede daad te doen. Door deze ervaring wordt de ware betekenis van het geven (weer) ontdekt en worden sociale verbanden versterkt.

Pay it Forward

“It is also in our nature to exist. Not as atoms but as relations. By emphasizing wholeness or completeness we are realizing a deeper nature.

Less physical and mental, more concerned with attitude and memory. With a beneficial attitude, beneficial memories are created.

They are the source of Well-Being. Paying it Forward is such a way. An adventure to discover the true reason behind giving. Nobody can explain this realization.

You’ll have to see for yourself. ‘All is so simple, when Love unveils itself’ (Abbahjí).

Practising Pay it Forward is an experience. This experience means nothing without awareness. It is more like a pointing vinger…”

Fotograaf en auteur: Frédéric Antonious Abbahjí (Mysticus)

Samensteller fotoquotes: Bert Mastenbroek

Initiatiefneemster: Andjanie Bahorie ( voor meer info en/ of verkoop fotoquotes: 0611280672 of pay.it.forward.delft@gmail.com)


11 februari – 26 april 2017 De Ontmoeting

Vier kunstenaars die ateliers in hetzelfde gebouw als het Rietveld Theater hebben, exposeren bij Rietveld Expo van 11 februari tot en met 26 april. Zij stellen zich voor met een mooie selectie uit hun werk.

Te zien zijn:

kleurrijke schilderijen van Roos Duyvestijn die over verbindingen gaan: over contact tussen mensen. Roos observeert graag mensen die elkaar ontmoeten, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Zij kan ontroerd raken door situaties waarin dit contact gebaseerd is op echte interesse in elkaar. Die situaties komt zij tegen bij haar thuis, bij familie, bij vrienden maar ook bij wildvreemden. Het gevoel van geluk dat zij daarbij ervaart, wil zij met anderen delen en komt tot uitdrukking in haar uitbundige schilderijen die daarmee ook een oproep zijn tot meer contact en communicatie.

Expressieve portretten van Janno Fleer die zich laat inspireren door de emotionele en spirituele kant van de mens met name die van de vrouw. Hij reageert op het “ideaalbeeld” van de vrouw dat ons door de media en de consumptiemaatschappij wordt opgedrongen. Door middel van spiegeling en draaiing ontstaan expressieve beelden. Een samenspel van hoofd en handen toont de ziel en het innerlijk wezen van de geportretteerde.

Collages van Winnie de Keizer  die een passie heeft voor papier in al haar verschijningvormen. Binnen de discipline Collage werkt zij met een knipoog verschillende thema’s uit.  Zo maakt zij collages waarin zij haar kijk op gebeurtenissen in de wereld verbeeldt maar ook een serie met “niets -aan- de-hand-meisjes” (pin-ups).  Haar recentste thema is “Be Different”, een oproep aan de beschouwer om zich te onderscheiden van de massa en te zoeken naar de eigen identiteit en die te behouden.

Een drieluik van Rik van Hazendonk bestaande uit abstracte monochrome werken dat de kijker voor vragen plaatst. Het werk gaat over zaken zoals de aan- en afwezigheid van  individuele schilderijelementen als beeld, verf en drager; contrasten tussen plat en ruimtelijk, voor en achter, zichtbaar en onzichtbaar, verschijnen en verdwijnen. Zoals bij de witruimte in een modern gedicht wordt de kijker eigenlijk gedwongen het zoeken naar betekenis op te geven. Dan komen er onverwachte en wisselende “verhaaltjes” op van details die resoneren tussen de delen van het drieluik.

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van het theater te bezichtigen en verder op afspraak: expo@rietveldtheater.nl


Museumnacht

De opening van de eerste tentoonstelling van Rietveld Expo is tijdens de Museumnacht op 26 november. Bezoekers worden op deze avond uitgenodigd om het theater te verkennen want op verschillende plekken zullen zeer diverse en verrassende kunstwerken te zien, te beleven en te horen zijn.

Sommige werken hebben een vervreemdend of grimmig karakter, andere trekken in eerste instantie de aandacht door hun mooie en zorgvuldige uitvoering en zetten daarna de kijker aan het denken over de relatie tussen het kunstwerk en het thema ‘Op Drift’.

De deelnemende kunstenaars zijn:

Karl Ketamo  (video) – Alex Andropoulos (installatie)  –  Veerle Coppoolse (installatie) – Sabine Grootendorst (fotografie) – Mirte en Anouk Tas (animatie) – Lonneke Jonker (installatie) –  Purcell Phylis Saekan  (schilderkunst)- Hans La Hey (grafiek) – Sunny de Vroedt  (mixed media) –  Jurre van Voorst  (schilderkunst)  – Charlotte van de Zande (fotografie) –  Ruben Rast (illustraties)

Let op: de video’s, animatiefilms en installaties zullen alleen tijdens de Museumnacht op 26 november te zien zijn, de overige kunstwerken zijn nog t/m 28 december te aanschouwen.

GIF

Veerle Coppoolse – Metamorphosis Zoetrope

Rietveld Expo is geopend tijdens de openingstijden van het theater en op afspraak: expo@rietveldtheater.nl.

Museumnacht: zaterdag 26 november 20.00u – 01.00u