van oude school naar goed theater-pand

De meeste bezoekers van ons theater en ook de vele gebruikers genieten volop van wat het theater te bieden heeft en nemen de onvolkomenheden voor lief. Het Rietveld Theater is nu eenmaal het gezelligste theater van Delft en dan leg je niet op elk slakje een pondje zout.

Maar vanuit de optiek van bestuur en kernteam en heel veel vrijwilligers, die regelmatig in het pand actief zijn, zijn er ergernissen waarover we al geruime tijd met de gemeente in gesprek zijn om tot verbetering te komen. Geluidsisolatie, klimaatbeheersing, uitbreiding en verbetering van de toiletpartij, fietsenproblematiek, betere tribune in de grote zaal, veiligheidsmaatregelen en natuurlijk ook verduurzaming en vergroening van het pand, het zijn zaken waarmee we graag aan de slag willen.

En nu lijkt het er op, dat daarmee binnenkort begonnen kan worden.
Het college van B&W heeft bij de gemeenteraad een investeringsvoorstel ingediend, dat qua omvang naar ons inzicht voldoende ruimte schept om de gewenste en noodzakelijke verbeteringen aan te brengen. Het zou ertoe kunnen leiden dat in 2021 een betrekkelijk grootscheepse verbetering kan worden doorgevoerd. Het is de gemeenteraad, die daarover beslist tijdens de begrotingsbehandeling in november a.s.

Het voorstel van B&W wordt tijdens een commissievergadering op donderdag 3 oktober a.s. besproken. De resultaten van dat overleg bepalen (over het algemeen) de stellingname van de fracties tijdens de begrotingsbehandeling in november. Het debat in de commissie is een goede graadmeter voor de stemmingen in november. Ons bestuur zal voorafgaand aan de commissievergadering kort inspreken om de leden van de commissie te overtuigen van het belang van de voorgestelde investering en welke belangrijke verbeteringen daarmee tot stand kunnen worden gebracht.

Help mee om de stemming in de gemeenteraad een duwtje in de  goede richting te geven. Je kunt steun betuigen middels onderstaande adhesie-knop én door je aanwezigheid op de publieke tribune op 3 oktober in het stadhuis op de Markt.

Translate »