ANBI C status

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Theaternetwerk Delft, de stichting die het Rietveld Theater exploiteert, heeft een culturele ANBI, oftewel ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied. Donateurs van het Rietveld Theater hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Particulieren

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar penningmeester@delft.theaternetwerk.nl.

Voorbeeld:
Gift € 200 – 25% verhoging € 50 – aftrekbaar € 250.

  • Belastingvoordeel als u in de middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van € 200 kost u dus € 95.
  • Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van € 200 kost u dus € 70.

Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u die wilt weten, lichten wij u graag in.

Bedrijven

Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.

Voorbeeld:
Gift: € 3.000 – 50% verhoging € 1.500 – Aftrekbaar € 4.500.

Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel € 1.125.
De gift van € 3.000 kost dus € 1.875.

Donatie

Donaties kunnen worden gestort op rekeningnummer: NL30INGB0005052307 ten name van Stichting Theaternetwerk Delft, onder vermelding van DONATIE. Of maak gebruik van deze link om direct online een bedrag over te maken.

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Activiteitenverslag 2016